foto dům 1

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 13.6.2018

Datum vložení: 07.06.2018

Představenstvo družstva svolává řádné shromáždění delegátů, které se bude konat 13.6.2018 od 16.00 hod

v restauraci "Záložna" ve Slavičíně (sál 1. poschodí).

Program

1.      Zahájení SD, zpráva o ověření minulého zápisu a schválení programu jednání

2.      Jmenování zapisovatele

3.      Volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu 

4.      Zpráva mandátové komise

5.      Výroční zpráva o činnosti družstva a zpráva o činnosti představenstva za rok 2017

6.      Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření družstva za rok 2017

7.      Zpráva kontrolní komise o činnosti z rok 2017

8.      Schválení výše odměny pro představenstvo a KK na rok 2018

9.      Volby nového představenstva a KK na volební období 2018-2023

         Občerstvení

10.    Diskuze k předneseným zprávám

11.    Schválení usnesení

12.    Závěr

   

                                                                                                               Ing. Miloslav Ptáček

                                                                                                          předseda představenstva« zpět do sekce aktualně