foto dům 1

Orgány družstva

  1. Shromádění delegátů
  2. Představenstvo
  3. Kontrolní komise
  4. Členská schůze samosprávy
  5. Výbor samosprávy
replicas rolex wholesale Nike Air Max