foto dům 1

Nabí­dka služeb

OBZOR - stavební bytové družstvo Slavičn poskytuje komplexní služby replicas hublot týkající se správy bytového fondu, jak pro členy družstva, tak i pro cizí subjekty - společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) na základě› mandátní smlouvy.

V současné době› spravujeme cca 1500 bytů v lokalitách:
Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, Nevšová, Štítná nad Vláří, Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky, Luhačovice, Vlachovice, Vysoké Pole, Drnovice, Újezd, Nedašov, Návojná.

Komplexní správa zahrnuje poskytování těchto služeb:

Služby v oblasti účetní, ekonomické a finanční

 • kompletní vedení podvojného účetnictví domu
 • zpracování účetní závěrky a daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • zajištění předpisu a plateb nájemného
 • zajištění ročního vyútování služeb na jednotlivé byty
 • evidence dlužníků a vymáhání pohledávek
 • zajištění archivace veškerých účetních dokladů
 • pomoc se zajištěním financování rekonstrukcí včetně využití dotačních programů
 • registrace a další povinnosti ve vztahu SVJ


Služby v oblasti technické

 • vedení provozní a technické dokumentace domu včetně archivace
 • zajištění smluv s dodavateli energií a dodávek těchto energií
 • zajišťování oprav, rekonstrukcí a údržby společných částí domu externími dodavateli
 • zajištění periodických revizí elektroinstalace a plynoinstalace a následných oprav
 • zajišťování požární ochrany společných částí domu
 • zajištění odečtu měřidel a zajištění kontrol měřidel
 • pomoc při zpracování návrhu plánuoprav, rekonstrukcí a modernizaci domu
 • zajištění funkce koordinátora BOZP na staveništi
 • zajištění zpracování projektových dokumentací, rekonstrukcí a oprav budov včetně zajištění potřebných  povolení


Ostatní služby

 • sjednání pojištění nemovitosti v rámci replicas rolex rámcové pojistné smlouvy, která nabízí široké krytí pojistných rizik při  velmi výhodné ceně pojistného, vyřizování a likvidace pojistných událostí
 • pomoc při založení společenství vlastníků jednotek (SVJ) dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů
 • zpracování prohlášení vlastníka a převod jednotlivých bytů do vlastnictví
 • pronájem nebytových prostor
 • provádění kopírovacích prací